Ungdomstur påsken 2022

  • HimalayaReiser ønsker at reisene skal gi dypere innsikt og ekte engasjement!

HimalayaReiser

(tidl. Himalaya Reiseklubb) er en ikke-kommersiell organisasjon som ønsker å gi opplevelser og innsikt fra Himalaya-området med landene Nepal, Buthan og de tibetanske områdene i Kina. Lederne bak turene har bodd og jobbet i Nepal, og har lang erfaring med landets språk og kultur.

Lederne bak turene har en sterk tilknytning til HimalPartner som er en kristen yrkesmisjon og bidrar til lokal kompetansebygging i Nepal og Kina:  Kraftverk, sykehus, undervisning, industri, gründervirksomhet og mental helse.

Våre Reiseledere

Jostein Holm

Stifter og daglig leder for Himalaya Reiseklubb fra 1989 til 1919.

Har vært reiseleder for grupper til Himalaya i alle år.

Jobbet i 3 år som yrkesmisjonær for HimalPartner i tibetansk flyktningeleir i Nepal. Har bakgrunn både som agronom og bankmann.

Har vært styreleder for HimalPartners styre i Norge i 6 år.

Arbeider på frivillig basis med ulike utviklingsprosjekter i Himalaya.

Bjørn Ødegaard

På 90 tallet jobbet han 6 år i Nepal for HimalPartner. Han jobbet som lærer og underviste på KISC, som er en internasjonal ungdomsskole i Kathmandu. Familien bodde og levde blant nepalere. De leigde hus hos «vaskekasten» i utkanten av storbyen. Slik fikk han personlig innblikk i leveforholdene, i religioner, kirkelivet og kulturer. Særlig fikk han innsikt i kastevesen og maktstrukturer. 

Bjørn Ødegaard har siden vært guide for Himalayareiser i mange år. Han har hatt tematurer for norske sangere, lærere og ingeniører. Siden 2007 har han organisert og gjennomført generelle Nepalturer i påska. Med all sin kunnskap, sin kompetanse og sitt lokale nettverk har han gitt turistene dypere innsikt og opplevelser, langt utenfor vanlig turisme og fjellturer. 

Buddhi Rattna Badrecharya

Har slektsrøtter fra både nepali og tibetansk kultur.

Dyktig, smidig, lavmælt, erfaren, løsningsorientert.

Samarbeidet med Jostein og Bjørn i Nepal i 25 år.

Til vanlig er han nasjonal sjef for bibelorganisasjonen Gideon i Nepal.

Kona har bygd opp en anerkjent skole. Dessverre ble deler av skolen ødelagt under jordskjelvet i 2015.

Ingvild Vestøl

Har vokst opp på landsbygda i Nepal,da foreldrene var med på å bygge det senere FN-pris-belønte Andhi Khola-kraftverket.

Hun snakker flytende nepali og forstår kulturen og utfordringene i samfunnet.

Hun har fulgt endringene i landet i over 30 år.

Oddny Aspenes

Utdannet adjunkt, og jobbet på den norske skolen i Kathmandu i tre og et halvt år.

Jobbet 2004-2016 som leder for integrerings-program/norskunder-visning for nye inn-vandrere i Norge.

Har jobbet to år i Vietnam med utviklingsprosjekter for Kirkens Nødhjelp.

Har sittet i styret for HimalPartner, og har i mange år vært frivillig medarbeider. Er også med i prosjektutvalget.

Har mange års erfaring med reiser til Nepal og andre land, bl.a. som reiseleder.

Nå daglig leder i HimalayaReiser.

Inger Gravem

Jeg ble født en aprildag i 1954 og har bodd mesteparten av livet på gården på Dombås. Ønsket om å bli lærer førte meg til Høgskolen i Finnmark. Jeg trivdes godt og ble i fylket i mange år. På 90-tallet hadde jeg gleden av å være lærer på Den norske skolen i Kathmandu i to perioder på tre år. I løpet av den første perioden ble jeg kjent med en ung gutt, Cibi, fra en landsby i fjellene langt øst i landet. Han ville studere økonomi i hovedstaden for deretter å flytte hjem igjen med mål om å få til utvikling i landsbyen. Jeg har besøkt landsbyen flere ganger og bodde der et halvt år vinteren 2006/2007. Jeg bodde sammen med Cibi og familien, og underviste på de to barneskolene i landsbyen. Jeg er ekstra takknemlig for disse månedene der jeg måtte bruke nepali og som førte meg tett på folk og kultur. Fram til coronaen kom var jeg jevnlig på besøk i Nepal og mine mange venner der.