HimalayaReiser

REISEVILKÅR

Bestilling og betaling

Bestilling skjer via vår hjemmeside eller ved å kontakte HimalayaReiser pr. telefon eller e-post.

Ved bestilling betales en delbetaling på 10% av totalbeløpet. Bestillingen er bindende for kjøperen når delbetalingen er betalt. Kjøperen aksepterer ved bestilling.

Spesielle behov må opplyses ved påmelding.

HimalayaReiser er ikke ansvarlig for sykdom eller skade under eller etter reisen, eller for mistet eller skadet bagasje.

Kjøperen kan velge å betale bare delbetalingen eller hele beløpet ved bestilling.

Etter påmelding vil kunden motta en bekreftelse med faktura på restbeløpet fra HimalayaReiser.

Restbeløpet for reisen skal betales senest 60 dager før avreisen. Ved bestilling senere enn 60 dager før avreise, skal hele reisens pris betales umiddelbart ved bekreftelse av plass.

Det taes forbehold om valuta/prisendringer. 

Avbestillings- og reiseforsikring

Alle reisende må ha reiseforsikring. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de forsikringer som ønskes. Vi anbefaler alle å tegne en avbestillingsforsikring i tillegg til selve reiseforsikringen. 

Dersom turen blir avlyst

Turen kan avlyses dersom det ikke melder seg nok reisende til turen.

Turen kan også avlyses ved uforutsette hendelser som f.eks. krig eller naturkatastrofer som gjør det utilrådelig å gjennomføre reisen.
Når en reise avlyses, har den reisende krav på full tilbakebetaling av det innbetalte beløp.

Forbehold om endringer av turprogrammet

Det taes forbehold om endringer av avreisetider og endringer i programmet grunnet uforutsette hendelser eller «force majoure»  etter at reisen er bestilt og bekreftet.

Pass

Vær oppmerksom på at passet må være gyldig i minst 6 måneder etter hjemreisedato.

Reiseregistrering

Reiseråd for ditt aktuelle reisemål vises det til Regjeringens side for reiseråd.

Vi anmoder alle om å registrere seg på

https://www.reiseregistrering.no

Klager

Dersom noen ønsker å fremsette klage, må dette gjøres umiddelbart til reiseleder. I tillegg må det sendes skriftlig begrunnet klage til HimalayaReiser v/daglig leder, innen fire uker etter hjemkomst. Kjøperen kan bringe saken inn for Forbrukerrådet innen 2 uker etter at svar fra arrangøren foreligger og denne har opplyst om fristen.